Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2024

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych, przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, która opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: conference.green-composites.tech

1.2 Administratorem Państwa danych osobowych jest TMBK Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-366, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, NIP: 7010777202, REGON: 368820175, KRS: 0000705158.

1.3 W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conference@green-composites.tech

2. Cele przetwarzania danych

2.1 Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny na bezpłatną konferencję i warsztaty networkingowe zatytułowane „Zrównoważone podejścia do zielonej transformacji w materiałach polimerowych”. Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia rejestracji uczestnika na konferencję i warsztaty oraz wysłania powiadomień e-mailowych dotyczących szczegółów konferencji i warsztatów.

2.2 Dane osobowe zarejestrowanych uczestników będą udostępniane organizatorowi targów PLASTPOL: Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, NIP: 6570309803, KRS: 0000352242.

2.3 Zgoda na publikację wizerunku

2.3.1 Udział w konferencji i warsztatach zatytułowanych „Zrównoważone podejścia do zielonej transformacji w materiałach polimerowych” jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku uczestnika na stronach internetowych należących do TMBK Partners Sp. z o.o. www.tmbk.pl i green-composites.tech oraz na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn.

2.3.2 Publikacje te mogą obejmować fotografie, nagrania wideo lub inne materiały wizualne związane z udziałem w konferencji i warsztatach.

2.3.3 Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku, prosimy o poinformowanie o tym organizatora konferencji podczas rejestracji i wysyłając e-mail na adres: conference@green-composites.tech

3. Rodzaje danych przetwarzanych

3.1 Podczas rejestracji na konferencję i warsztaty networkingowe zatytułowane „Zrównoważone podejścia do zielonej transformacji w materiałach polimerowych” zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Dane kontaktowe.

4. Okres przetwarzania danych

4.1 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 180 dni od daty rejestracji.

5. Prawa użytkowników i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

5.1 Użytkownicy mają prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: conference@green-composites.tech

5.2 Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

5.4 Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Zabezpieczenia danych

6.1 Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

7. Dane hostingowe

7.1 Nasza strona internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

7.2 cyberFolks.pl przechowuje dane osobowe na nasze zlecenie i jest zobowiązana do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych.

7.3 W przypadku pytań dotyczących przechowywania danych osobowych przez firmę hostingową, prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@cyberfolks.pl.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.

pl_PL
Scroll to Top